...srdce Považia...

Výstava Misia

Výstava Misia v kontextoch a súvislostiach. Sakrálne kultúrne pamiatky 9. - 12. storočia v Trenčianskom, Trnavskom, Zlínskom a Juhomoravskom kraji.

Výstavná prezentácia veľkoformátových reprodukcií originálnych ilustrácií a sprievodných textov známych i menej známych kultúrno-historických objektov v lokalitách prihraničných regiónov SR a ČR spojených s Cyrilo-metodskou misiou a počiatkami kresťanstva.

© 2017 Všetky práva vyhradené.

Design by: Juraj Porubčan