...srdce Považia...

Hlavná križovatka (fotografia z roku 1965)

Traktor práve prichádza k vtedajšej hlavnej križovatke, za ktorou vidno po pravej strane hostinec u Bernhardta a po ľavej bývalé mäsiarstvo u Dúžeka. Medzi nimi sa týči Ostrý vrch.

Pred križovatkou si môžeme všimnúť potravné družstvo. Budova bola pôvodne bytom správcu školy a učiteľa. Za obytným domom sa rozprestieral rozsiahly dvor, na ktorého konci stála samotná škola. Za školou bol ovocný sad. Keď kapacita školy nepostačovala, niektoré triedy sa presunuli práve do obytnej budovy správcu. Neskôr sa viacero tried premiestnilo do bývalej kaštieľskej hospodárskej a údržbárskej budovy.

 

Kontakt

Dubnický kaštieľ

muzeum@dubnica.eu

Námestie sv. Jakuba 623/5
018 41 Dubnica nad Váhom

0948 117 063
042/44 28 386
0918 117 022

Vyhľadávanie

© 2017 Všetky práva vyhradené.

Design by: Juraj Porubčan