...srdce Považia...

Veľkostatok Schlesinger (fotografia z rokov 1968-1970)

Na fotografii vidno časť majera, teda veľkostatku. Vpravo boli hlavné maštale, určené pre ustajnenie juncov (mladých býkov), ktorých osudom bol predaj na bitúnky. V ľavej časti vidíme maštale pre dojné kravy, voly a kone. V depe celkom na kraji sa uskladňovali poľnohospodárske stroje.

Kontakt

Dubnický kaštieľ

muzeum@dubnica.eu

Námestie sv. Jakuba 623/5
018 41 Dubnica nad Váhom

0948 117 063
042/44 28 386
0918 117 022

Vyhľadávanie

© 2017 Všetky práva vyhradené.

Design by: Juraj Porubčan