...srdce Považia...

Dubnické múzeum v roku 2013 vypracovalo projekt „Tajomstvo studne v Dubnickom kaštieli“, ktorého cieľom je otvoriť a vyčistiť studňu. Vďaka financiám z rozpočtu Mesta Dubnica nad Váhom a vďaka získanej dotácii z Nadačného fondu Telekom, mohlo Dubnické múzeum v júli pristúpiť k otvoreniu zvetraného betónového poklopu na studni a zahájiť práce spojené s čistením studne.

Otvorením poklopu studne sa zistilo, že dno je približne 8 metrov hlboko. Je zasypané vrstvami nánosu a kamennej sutiny, ktorého množstvo sa nedá odhadnúť. Po zabezpečení stien studne sa pristúpi k samotnému čisteniu dna, ktoré prebehne pod archeologickým dozorom a dozorom Krajského pamiatkového úradu. Výstupom z projektu bude aj archeologický výskum, ktorý bude prínosom pre múzeum, obyvateľov a návštevníkov, ktorí sa zaujímajú o históriu. Fotografie z priebehu čistenia budú postupne zverejňované na stránke Dubnického múzea na Facebooku.

V ďalšej fáze Dubnické múzeum vyvinie úsilie, aby na základe architektonického a historického výskumu bol vypracovaný projekt na obnovu nadzemnej časti studne do pôvodného vzhľadu. Nádvorie Dubnického kaštieľa tak znovu získa jednu zo svojich dominánt.

Rekonštrukcie

© 2017 Všetky práva vyhradené.

Design by: Juraj Porubčan