...srdce Považia...

Výstavy

 

Tajomstvá kuchyne

 

Výstava zo zbierok Trenčianskeho

múzea vás oboznámi s varením

a stolovaním od staroveku

po 19. storočie.

 

 

 

Gatra z Dubnice nad Váhom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Život v úli

Výstava prezentujúca predmety a pomôcky

včelárov obohatená o zaujímavosť prezrieť

si "život v úli" naživo.

 

 

Tradičná ručná výroba skla

 

Náš kraj má tradíciu sklárskeho

umenia už od roku 1747, keď bola

v osade Gápel - časť Valaskej Belej

založená sklárska huta, kde tvrdo

pracovali majstri sklári a vytvárali

mnoho krásnych výrobkov.

 

 

Tradičné ľudové remeslá

© 2017 Všetky práva vyhradené.

Design by: Juraj Porubčan